Je voelt je thuis op De Harpoen

Eén van de belangrijkste keuzes die u maakt voor uw kind is de keuze voor de basisschool. U wilt er zeker van zijn dat de keuze juist is. Daarom nodigen we u en uw kind graag uit voor een kennismaking. We kunnen dan al uw persoonlijke vragen beantwoorden en, niet onbelangrijk, u kunt bij ons binnenkijken. De sfeer proeven. De grootste voorwaarde vinden we namelijk dat uw kind zich thuis voelt op de Harpoen.

Warme school
Ouders beschrijven ons als een ontspannen, warme school met een fijne sfeer. We zijn trots op de goede band die we met de ouders en kinderen hebben. We kennen álle leerlingen, ook uit de andere groepen. De leerkrachten onderling hebben een fijne band met elkaar; we sparren veel met en helpen elkaar met uitdagingen. Dit doen we niet alleen binnen de school maar we hebben ook contact met de andere basisscholen in de buurt.

Aandacht voor de leerling
We zijn een kleinschalige, intieme school. We streven ernaar ieder kind de aandacht te geven die hij/zij verdient. Tevens is het streven om kinderen passend onderwijs te bieden; we bieden specifieke lessen voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben als ook voor kinderen die extra leerondersteuning nodig hebben.
We volgen onze schoolverlaters nog drie jaar tijdens hun periode op het voortgezet onderwijs.

Sociaal emotioneel leren doen wij met Kwink
'Jezelf zijn samen met anderen' 
We hechten veel belang aan de groepsdynamiek. We besteden uitgebreid aandacht aan de manier waarop we prettig met elkaar om kunnen gaan en hoe je fijn kunt samenwerken. Dit doen we onder andere d.m.v. spelletjes die de groepvorming positief bevorderen en door het geven van coöperatieve samenwerkingsopdrachten. Wij gebruiken hiervoor de methode Kwink. Met Kwink leren de kinderen belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn van groot belang. Meteen na de vakantie wordt daar in alle groepen volop aandacht aan besteed.  
Tevens komt dit veel terug tijdens onze thema's. 

Schoolafspraken: 

Wij zijn aardig voor elkaar. 
Wij zijn rustig in de school. 
Wij dragen zorg voor onze omgeving. 


Thematisch werken is effectiever leren
Als kinderen 4 jaar oud zijn en bij ons instromen zijn zij enorm onderzoekend en creatief, vaardigheden die in de moderne maatschappij zeer essentieel zijn. Wij streven er naar deze vaardigheden vast te houden, bij ons leren de leerlingen op een onderzoekende en creatieve manier. Dit doen we door te werken in thema's, volgens de methode Blink. Van vakantie tot vakantie is er steeds een thema soms schoolbreed maar niet altijd. Binnen deze thema's staan vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek centraal. Aanvullend vinden er activiteiten plaats voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling die aansluit bij het thema. Zo hebben de leerlingen met het 'Ondernemersproject' met 5 euro krediet kunnen ervaren hoe het is om een eigen bedrijfje te hebben. Prachtig om te zien hoe actief de leerlingen werkten aan het verhogen van hun omzet.

Alles onder één dak
Onze basisschool is mede dankzij het grote speelplein, de voetbalkooi en het aanbod naschoolse activiteiten, het hart van het dorp. Onder ons dak huist ook de voorschoolse en naschoolse opvang (Baloe) en peuteropvang (peuteropvang Kids de Harpoen). 
We zijn een brede school; na schooltijd is er ruimte voor uiteenlopende activiteiten, georganiseerd door buurtvereniging Ons Huis of Brede School Wormerland. Denk aan muzieklessen, knutselcursussen en verschillende sportlessen. Omdat we een keuken hebben met 4 fornuizen, worden er ook kookworkshops gegeven. 

Hart voor natuur en beweging
Wij willen kinderen in beweging brengen. Buitenlucht vinden we belangrijk; we nemen de leerlingen graag mee naar buiten. Ons aantrekkelijke schoolplein, de voetbalkooi en het avonturenpad stimuleren het buitenspelen.
We besteden veel aandacht aan het natuurgebied rondom onze school. We onderzoeken bodemdiertjes en we gaan met de boot van de Poelboerderij het veld in.
Vanaf groep 3 is er hoog meubilair in de klas. Kinderen kunnen zowel een zittende als staande houding aannemen achter hun bureau en regelmatig van houding wisselen.

Moderne school
Bij ons werken leerlingen met Snappet op de tablet. Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, meer tijdwinst en beter inzicht en overzicht in de resultaten van de leerlingen. Doordat we nu sneller en beter inzicht krijgen in de uitdagingen en talenten van iedere leerling, kunnen we gemakkelijk een passend aanbod bieden.

Kennisontwikkeling
De maatschappij verandert razendsnel als ook de manier van leren van onze leerlingen. Zo zijn leerlingen gewend om snel zelf antwoorden te vinden op vragen waardoor traditionele scholing niet goed meer aansluit bij de leerbehoefte van de leerlingen. Onze leerkrachten worden continu bijgeschoold zodat de scholing past bij de tijdsgeest. 

Ouders aan het woord

"Er heerst een fijne sfeer van een kleine school waar iedereen elkaar kent"

"Met een vooruitstrevende onderwijsfilosofie"