Aanmelden

Bent u enthousiast over De Harpoen? 

Om u te kunnen aanmelden op onze school is het belangrijk om een afspraak te maken met de directie. Deze geeft u verdere informatie en kan antwoord geven op uw vragen en krijgt u een rondleiding door de school. U kunt zich hier aanmelden voor een rondleiding. Een eventueel inschrijfformulier krijgt u dan mee.

De Intern Begeleider maakt een afspraak ongeveer 10 weken voor plaatsingsdatum met de ouders voor een intakegesprek, waarbij gebruik gemaakt wordt van een intakeformulier. Zij vraagt toestemming aan ouders voor een warme overdracht met PSZ/KDV of stamschool van het kind. Hiervoor wordt het overdrachtsformulier gebruikt. 
De leerkracht spreekt met u de wenmomenten af voordat uw kind definitief start op De Harpoen.

Ouders aan het woord

"Er heerst een fijne sfeer van een kleine school waar iedereen elkaar kent"

"Met een vooruitstrevende onderwijsfilosofie"