Ons team

Ons team bestaat uit:

- De directeur: verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

- Groepsleerkrachten: De meeste leerkrachten staan samen met een duo collega voor de groep. We werken met combinatiegroepen.

- Leerkrachtondersteuner: Staat zelfstandig voor de groep, volgt de planning in overleg met de groepsleerkracht.

- Onderwijsassistenten: ondersteunen de leerkrachten en leerlingen in de klas.

- Intern begeleider: is belast met het coördineren van de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Dit kan zijn op cognitief, sociaal of gedragsmatig gebied. De begeleiding richt zich op de kinderen, de ouders, de leerkrachten of een combinatie hiervan. Ook de contacten met hulpverleners loopt via de intern begeleider. Tevens bekijkt, analyseert, bespreekt en evalueert de intern begeleider de toets resultaten met het team.

- Remedial Teachers zijn er voor extra ondersteuning aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De RT'er houdt zich o.a. bezig met ondersteuning van de groepsleerkrachten en individuele begeleiding van leerlingen;

- Vakleerkrachten: voor de vakken bewegingsonderwijs (gymnastiek), muziek, kunst en beeldende vorming en ontmoetingsonderwijs.

- Administratief medewerker: ondersteund het team in de uitvoering van haar werkzaakheden.

De leerkrachten hebben naast hun klassentaak ook andere taken binnen de school. Het team neemt tweewekelijks deel aan onderwijskundige vergaderingen, werkoverleggen en nascholing. Teamleden volgen jaarlijks individueel of in groepsverband cursussen.

 

Leerkrachten aan het woord

"Ik zie hier alleen maar blije kinderen"

"Dat komt naar mijn idee door de aandacht die we voor hen hebben."