Leerlingbetrokkenheid

Niets is zo belangrijk als de tevredenheid van de leerlingen zelf. Ze geven ons het rapportcijfer 8,6 en daar zijn we heel trots op!

Wij luisteren goed naar onze leerlingen. Zij kunnen hun mening inbrengen in de leerlingenraad. Door middel van de leerlingenraad neemt niet alleen de betrokkenheid toe, de leerlingen leren ook op een democratische wijze keuzes te maken en meningen te vormen.
Eens per 6 weken spreekt de leerlingenraad over onderwerpen die bijdragen aan een fijne en goede schooltijd op De Harpoen.

Leerlingen aan het woord

"Er is veel aandacht voor kinderen die extra hulp of meer uitdaging nodig hebben."