Onze schooltijden

Schooltijden
Op De Harpoen hanteren wij een continurooster. Dit houdt in dat de leerlingen dagelijks van 08:30 uur tot 14:00 uur les hebben. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd. De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas.

Schoolvakanties 2021-2022
 
Vakantie  Periode
Zomervakantie                16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022
Herfstvakantie  15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie  24 december 2022 t/m 8 januari 2023          
Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 5 maart 2023
Goede vrijdag en Pasen     7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie  22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaartweekend 18 t/m 21 mei 2023
Pinksterweekend   27 t/m 30 mei 2023
Zomervakantie  22 juli 2023 t/m 3 september 2023
Jaarlijks wordt een aantal studiedagen gepland. De leerkrachten zijn dan op school maar de leerlingen zijn die dag vrij.

Leerkrachten aan het woord

"Veilig voelen, daar zitten we bovenop"