Onze visie

De samenleving verandert steeds sneller en de banen van de toekomst staan nog niet vast. Dat vraagt om een school die blijft doorontwikkelen en investeert in onderwijsvernieuwing en scholing van het onderwijsteam. Een school met een goede balans tussen het verwerven en verwerken van basiskennis op het gebied van taal en rekenen enerzijds en het thematisch werken aan een brede wereldoriëntatie anderzijds. Dit alles met de volledige aandacht en betrokkenheid voor elke leerling, zodat deze de ruimte krijgt z'n eigen talenten te ontwikkelen en vol zelfvertrouwen klaar is voor de maatschappij en z'n onvoorspelbare toekomst. 

Wilt u meer weten over onze onderwijsvisie en -aanpak, bekijk dan onze schoolgids.

Leerlingen aan het woord

"De school is klein en knus en daarom voel ik me hier heel fijn".