Snappet

Op De Harpoen werken de leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 op een tablet van Snappet. De papieren boeken zijn verleden tijd. De leerlingen, ouders en leerkrachten zijn zeer tevreden en heel erg blij met de behaalde resultaten.
Elke leerling heeft een eigen tablet en werkt aan zijn of haar individuele leerdoelen voor zowel rekenen, taal als spelling.

Voordelen voor de leerling
Op de tablet verschijnt steeds één opdracht. De leerling ziet meteen of het goed of fout is en kan de fouten direct herstellen. Iedere leerling oefent op zijn eigen niveau. Ook werken de kinderen zeer zelfstandig omdat ze tips kunnen opzoeken en zelf met een volgende taak aan de slag gaan.

Voordelen voor de leerkrachten
De leerkracht kan de ontwikkeling van het kind zeer nauwkeurig volgen en hierdoor tijdig signaleren en extra aandacht geven. De leerkracht heeft een dashboard en ziet in één oogopslag wanneer een leerling hulp nodig heeft. Ook het nakijken van schriften is verleden tijd. De leerkrachten hebben meer tijd voor individuele aandacht en voor het voorbereiden van de lessen.

Voordelen voor de ouders
Door het werken op het eigen niveau blijven de kinderen voldoende uitgedaagd. Tijdens de oudergesprekken geeft de leerkracht exact aan welke onderdelen van spelling of rekenen extra aandacht nodig hebben. De resultaten staan ook in grafieken en geven duidelijk inzicht in de ontwikkeling van het kind.

Wetenschappelijk onderzoek
Twee wetenschappelijke onderzoeken, gehouden door de Technische Universiteit Twente en de Radboud Universiteit, hebben aangetoond dat het reken- en taalonderwijs gebaat is bij het gebruik van deze 'slimme' tablets.

De resultaten zijn indrukwekkend en bevestigen dat onze keuze om met tablets te onderrichten de juiste is. 

  1. Verbeterd leerresultaat. De Cito-scores verbeteren ingrijpend door het gebruik van Snappet. Er werden positieve effecten gevonden voor zowel reken- als spellingscores. De scores op de Cito-toetsen voor rekenen van Snappet-leerlingen stegen in een half jaar tijd zelfs tot 43% meer dan die van leerlingen die geen Snappet gebruikten.
  2. Rendement voor leerlingen van alle niveaus dus ook bij de zwakste en de sterkste leerlingen.
  3. Hoe intensiever Snappet wordt gebruikt, hoe beter de resultaten. 
  4. Leerkrachten voelen zich ondersteund door de technologie bij het aanpassen van het onderwijsaanbod, bij het verwerven van inzichten over leerlingen en het stellen van diagnoses.

Volgens de onderzoekers zijn de feedbackmechanismen voor leerling en leerkracht en de adaptieve opgaven een belangrijke verklaring voor de positieve effecten. Snappet verankert de traditionele elementen van onderwijs die goed werken en versterkt die met de nieuwe mogelijkheden van techniek.

Aanbieder
Wij werken met de organisatie Snappet Tabletonderwijs. Stichting Snappet streeft naar het beste leerresultaat voor elk kind. Met Snappet heeft ieder kind op een eigen tablet toegang tot les- en oefenmateriaal op het persoonlijke niveau. Het sluit aan op de meest gebruikte lesmethodes en is ondersteunend aan de leerkracht.

Uiteraard is er naast het werken met tablets ook ruim voldoende aandacht voor het schrijfonderwijs.


 

Leerkrachten aan het woord

"Ik zie hier alleen maar blije kinderen"

"Dat komt naar mijn idee door de aandacht die we voor hen hebben."