Vrienden van De Harpoen

Na een periode van bezuinigingen bij de overheid, zien we dat er steeds minder budget beschikbaar is om de gewenste onderwijskwaliteit te blijven bieden. Met name op het gebied van de leermiddelen (modernisering, ICT-ontwikkelingen, verrijkingsstof) is er niet altijd voldoende budget beschikbaar. Stichting Vrienden van de Harpoen is in 2015 opgericht door ouders uit de MR en OR en heeft tot doel het ondersteunen van de kwaliteit van het onderwijs op De Harpoen.

De Stichting Vrienden van De Harpoen zamelt extra financiële middelen in. Dit doet de stichting enerzijds door jaarlijkse 'acties' te organiseren, zoals een sponsorloop of een talentenmarkt, en anderzijds door structurele bijdragen vanuit 'De vrienden van'. Vanaf een bijdrage van 10 euro per jaar zijn ouders 'Vriend van de Harpoen' en werken ouders mee aan de ondersteuning van de onderwijskwaliteit op school.

Leerkrachten aan het woord

"Veilig voelen, daar zitten we bovenop"